ER DET SKJØTER SOM MÅ DEKKES? F.EKS TO KJØKKENBENKER SOM MØTES.